Державна допомога по частковому безробіттю у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Однією із соціальних гарантій на період карантину є надання допомоги по частковому безробіттю. Відповідні зміни внесені до Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про занятість населення» Законом України від 29.03.2020 р. № 3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Закон).

  • Поняття та зміст допомоги по частковому безробіттю.

 

В умовах протидії коронавірусній хворобі COVID-19 держава надаватиме допомогу працівникам малих та середніх підприємств, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу, у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва, через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 

  • Розмір допомоги по частковому безробіттю. 

 

 Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин окладу працівника.  Розмір державної допомоги не може бути більше встановленого державою розміру середньої заробітної плати – 4173,00 грн.

 

  • Строк виплати допомоги по частковому безробіттю.

 

Виплата працівникам такої допомоги здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше строку дії загальнодержавного карантинного режиму, наразі – до 24 квітня включно, якщо такий строк не буде подовжено Урядом.

 

  • Особливості та обмеження виплати допомоги по частковому безробіттю. 

 

Допомога по частковому безробіттю надається роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва та лише у випадку відсутності заборгованості у цих підприємств із заробітної плати та сплати ЄСВ протягом останніх п’яти років. Право на допомогу по частковому безробіттю матимуть усі застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини. 

 

  • Порядок звернення за отриманням виплат.

 

Протягом 30 календарних днів, з дня зупинення (скорочення) виробництва, для отриманням коштів для виплати працівникам допомоги, роботодавець може звернутись до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (Центру зайнятості), за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подати такі документи:

  1. заяву у довільній формі;
  2. копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби; 
  3. відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю;
  4. довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю приймається центрами зайнятості протягом 3 робочих днів з дня подання роботодавцем документів за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.