Послуга включає в себе

  • Розробка й рекомендації з впровадження комплаєнс-програми, кодексу ділової поведінки співробітників
  • Оцінка відповідності бізнес-процесів і потенційних проектів компанії чинному законодавству
  • Розробка й рекомендації з впровадження внутрішніх політик і процедур: антикорупційна політика, політика дарування і прийняття подарунків, політика щодо конфлікту інтересів, політика конфіденційності, політика взаємин з конкурентами
  • Проведення тренінгів з метою імплементації комплаєнс-програми, внутрішніх політик для менеджменту та команди
  • Проведення комплаєнс-аудиту для виявлення, оцінки та аналізу комплаєнс-ризику
  • Супровід та юридична підтримка розслідування порушення співробітниками корпоративної політики

Отримайте консультацію