Послуга включає в себе

  • Створення суб’єктів підприємництва та внесення змін до установчих документів
  • Due diligence з питань корпоративного управління
  • Консультування з питань оптимізації та структурування корпоративного управління на будь-яких етапах
  • Розроблення та укладення корпоративних договорів та внутрішньої документації
  • Захист прав та інтересів власників корпоративних прав
  • Правовий супровід вирішення корпоративних конфліктів за допомогою медіації та у судовому порядку

Отримайте консультацію