Послуга включає в себе

  • Підготовка пакету документів та супроводження отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фінансовому ринку
  • Підготовка внутрішніх положень фінансової установи, типових договорів для здійснення операцій на фінансовому ринку
  • Збільшення/зменшення розміру статутного капіталу
  • Взаємодія з НБУ та органами влади
  • Представництво в судах з питань повернення заборгованості, звернення стягнення на заставлене майно, спори з працівниками та профспілками, оскарження рішень органів Державної фіскальної служби
  • Надання правової допомоги у кримінальних провадженнях, включаючи захист працівників банків, представництво інтересів банків у якості потерпілих
  • Консультування з питань антимонопольного права
  • Анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на фінансовому ринку
  • Припинення фінансових установ шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення)
  • Юридичний супровід банкрутства фінансових установ

Отримайте консультацію